Paginacija

PLAMENO I VISOKOBRZINSKO HVOF NAŠTRCAVANJE
PLAMENO I VISOKOBRZINSKO HVOF NAŠTRCAVANJE
Domagoj Kuterovac
Prevlačenjem površina možemo utjecati na trajnost u eksploataciji, a time izravno utječemo i na samu ekonomičnost. U ovom radu u teorijskom dijelu navedeni su i opisani postupci toplinskog naštrcavanja, a detaljnije su obrađene i pojašnjene dvije vrste toplinskog naštrcavanja: plameno i visokobrzinsko HVOF naštrcavanje. Pobliže su objašnjeni principi rada te karakteristike i područja primjene plamenog i HVOF naštrcavanja. U eksperimentalnom dijelu prvo smo odradili izbor samog...
PLAN REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE
PLAN REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE
Mario Kordić
Kroz završni rad izvršeno je planiranje rekonstrukcije kotlovnice. Objašnjeni su pojmovi održavanja, remonta, rekonstrukcije i planiranja. Također su pojašnjeni pojmovi vezani uz problematiku linijskog i mrežnog planiranja. U nastavku rada predočen je plan rekonstrukcije kotlovnice koji obuhvaća popis svih aktivnosti i potrebnih resursa za realizaciju istog. Za izradu projekta korišteni su programi POM-QM i MSProject čime je olakšano planiranje rekonstrukcije, jednostavnije...
PLAN REMONTA ENERGETSKIH POSTROJENJA NAFTE I PLINA
PLAN REMONTA ENERGETSKIH POSTROJENJA NAFTE I PLINA
Josip Potnar
U radu su pojašnjeni i analizirani pojmovi održavanja i remonta općenito, a zatim obrađeni na konkretnom primjeru remonta rafinerije nafte u Rijeci. U prvom dijelu rada dan je kratak osvrt o tvrtki „Monter – Strojarske montaže d.d.“ koja ima snažnu tržišnu poziciju kada je riječ o montaži i remontu energetskih postrojenja nafte i plina, a redovito su prisutni na održavanju i remontima Rafinerije nafte Rijeka. Kao uvod u temu remonta energetskih postrojenja nafte i plina...
PLANETARNI PRIJENOSNICI KOD CNC STROJEVA
PLANETARNI PRIJENOSNICI KOD CNC STROJEVA
Dominik Brlić
U ovom radu navode se informacije o planetarnim prijenosnicima snage i gibanja općenito i kod CNC strojeva, rješava se proračun vezan za dimenzije te kontrole naprezanja. Početkom svake nove industrijske revolucije rasla je potreba za načinima prijenosa snage i gibanja. Tako se danas pojavljuju različiti prijenosnici, reduktori i multiplikatori koji imaju razne primjene u praksi. Sve češće se pojavljuju i tzv. Planetarni prijenosnici koji zbog svojih prednosti i mogućnosti izvedbe...
PLANIRANJE I PRAĆENJE POSLOVA ODRŽAVANJA U ŠEĆERANI
PLANIRANJE I PRAĆENJE POSLOVA ODRŽAVANJA U ŠEĆERANI
Damir Žutić
U radu je opisan tehnološki postupak proizvodnje šećera u tvornici Sladorana d.o.o. kroz šest osnovnih faza. Opisan je i proces proizvodnje šćera iz sirovog trščanog šećera. Kroz opis je uviđeno da je proces kontinuiran i da ne smije doći do zastoja proizvodnje zbog vekih gubitaka. Zbog toga su poslovi održavanja strojeva vrlo bitni u ovom načinu proizvodnje. Dalje u radu je dana organizacija rada u šećerani kroz veći osvrt na organizaciju strojarskog održavanja. Opisano je...
PLANIRANJE ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD FAZE PROJEKTIRANJA DO FAZE EKSPLOATACIJE
PLANIRANJE ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD FAZE PROJEKTIRANJA DO FAZE EKSPLOATACIJE
Hrvoje Lončarević
Održavanje vodoopskrbnog cjevovoda je kompleksnije pitanje nego što bi se moglo činiti na prvu ruku, ponajviše zbog uloge koju pitka voda čini u ljudskom životu. Stoga održavanje vodoopskrbnog cjevovoda ne treba gledati samo kroz prizmu održavanja opreme, već i održavanja zadovoljavajućeg tlaka u cijevima kao i održavanja zdravstvene ispravnosti. Imajući to na umu, održavanje vodoopskrbnog cjevovoda treba težiti očuvanju fizičkog, ali i hidrauličkog integriteta te...
PLANIRANJE REDOSLIJEDA AKTIVNOSTI I NJIHOVIH MEĐUSOBNIH OVISNOSTI PRIMJENOM METODA MREŽNOG PLANIRANJA
PLANIRANJE REDOSLIJEDA AKTIVNOSTI I NJIHOVIH MEĐUSOBNIH OVISNOSTI PRIMJENOM METODA MREŽNOG PLANIRANJA
Tomislav Bačić
U ovom završnom radu tema rada je primjenom metode mrežnog dijagrama u informatičkom sustavu isplanirati redoslijed aktivnosti i njihovih međusobnih ovisnosti. Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio je teorijski dio. U teorijskom dijelu pojasnit će se pojmovi upravljanje i planiranje. Osim samih pojmova spomenut će se i metode upravljanja i planiranja. U nastavku rada više će se posvetiti metodama planiranja odnosno metodama mrežnog planiranja. U drugom dijelu će se uz pomoć...
PLANIRANJE RESURSA PROIZVODNOG PODUZEĆA
PLANIRANJE RESURSA PROIZVODNOG PODUZEĆA
Karolina Kovač
Diplomski rad opisuje primjenu ERP sustava u proizvodnom poduzeću ALTRAD LIMEX d.o.o. iz Donjeg Miholjca. Osim navedenog, ALTRAD LIMEX d.o.o. se vodi kao srednje poduzeće, iz toga razloga izabran je ERP sustav Microsoft Dynamics NAV, koji je namijenjen takvim poduzećima. Iskorištenjem mogućnosti programa Microsoft Dynamics NAV, objekt rada je prikazan kao skup svih komponenata koji tvore cjelinu - miješalicu. Programsko rješenje navedenog poduzeća je PANTHEON X. On prati potrebe...
POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRIJANJA PRIMJENOM TOPLINSKE IZOLACIJE
POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRIJANJA PRIMJENOM TOPLINSKE IZOLACIJE
Zvonimir Erceg
U radu je analizirano toplinsko opterećenje zgrade za tri slučaja. U prvom slučaju zgrada je bez izolacije, a time ima veće gubitke. U drugom slučaju uzeta je izolacija debljine 10 cm, koja je smanjila toplinsko opterećenje, a time su smanjeni gubici, dok u trećem slučaju uzeta je izolacija debljine 20 cm te su gubitci dodatno smanjeni. U radu su opisane vrste grijanja te je napravljena njihova podjela. Napravljen je proračun koji uzima u obzir debljinu izolacije od 10 cm. S obzirom...
PODEŠAVANJE I UTJECAJ PARAMETARA NA SVOJSTVA OTPRESKA
PODEŠAVANJE I UTJECAJ PARAMETARA NA SVOJSTVA OTPRESKA
Karlo Babić
U ovom diplomskom radu su opisani polimerni materijali, njihova svojstva, te polistiren (PS) 495F koji je rabljen u eksperimentalnom dijelu. Opisani su parametri injekcijskog prešanja i njihov utjecaj na pojedina mehanička svojstva. Osim parametara, detaljno je opisana ubrizgavalica i dva tipa pogonskih sustava. Napravljen je pokus koji se nalazi u predzadnjem poglavlju rada. U tom eksperimentalnom dijelu prikazan je utjecaj parametara temperature taljevine i kalupne šupljine na savojna...
PODRUČJA PRIMJENE RAZLIČITIH VRSTA ELEKTRIČNOG LUKA KOD MIG/MAG ZAVARIVANJA
PODRUČJA PRIMJENE RAZLIČITIH VRSTA ELEKTRIČNOG LUKA KOD MIG/MAG ZAVARIVANJA
Marko Gašljević
U radu su analizirani i opisani razni električni lukovi. Opisane su karakteristike pojedinog električnog luka i prijenosa metala u funkciji struje i napona. Teorijska je analiza pokazala da ne postoji električni luk i zaštitni plin koji se može primijeniti na svim vrstama i debljinama metala. Svaki tip električnog luka kog MIG/MAG zavarivanja ima svoje prednosti, nedostatke i razinu unosa topline. Adekvatne karakteristike pojedinog luka i zaštitnog plina treba primijeniti na...
PODVODNO ZAVARIVANJE I REZANJE METALA
PODVODNO ZAVARIVANJE I REZANJE METALA
Emil Rechner
U ovom završnom radu detaljno će se analizirati postupci podvodnog zavarivanja i rezanja metala. Razne platforme, cjevovodi, brane, mostovi, elektrane i dr. zahtijevaju rad i održavanje podvodnom tehnologijom. Takvi procesi često rezultiraju onečišćenjem okoliša zbog nepravilnog rukovanja takvom tehnologijom, stoga je potrebna visoka razina stručnosti osoba koje su zadužene za provođenje takvih procesa. Izgradnja i održavanje već navedenih konstrukcija zahtijeva profesionalnu...

Paginacija