Paginacija

POJAVA HLADNIH PUKOTINA U PRAKSI
POJAVA HLADNIH PUKOTINA U PRAKSI
Andrija Matković
U završnom radu analizirana je pojava hladnih pukotina s obzirom na utjecajne čimbenike. U praksi se vrše detaljni eksperimenti, proučavanja, analiziranja kemijskog sastava materijala i temperaturni parametri koji ih uzrokuju. Neki od načina koji se mehanički primjenjuju na ispitne uzorke detaljno su objašnjeni u poglavlju o metodama ispitivanja sklonosti nastajanja hladnih pukotina. Ovdje su spomenute tri najčešće metode koje s financijskog gledišta zadovoljavaju tražene...
POLIMERI U ELEMENTIMA STROJEVA
POLIMERI U ELEMENTIMA STROJEVA
Bojana Đenadija
Modernom gospodarstvu nameće se izazov postizanja ekonomski isplative proizvodnje uz istovremenu ekološki prihvatljivu izradu koja može ostvarivati tržišnu konkurentnost. S ciljem savladavanja izazova, polimerni materijali sve češće zamjenjuju neke klasične materijale u izradi strojnih elemenata. Korištenje polimera u izradi strojnih elemenata zasniva se na postizanju kompromisa između mehaničkih svojstava polimera i osiguranja funkcionalno zadovoljavajuće primjene koji mora...
POLIMERNE CIJEVI U KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI
POLIMERNE CIJEVI U KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI
Domagoj Travica
U ovome završnom radu opisani su polimerni materijali poput plastomera, duromera, elastomera i njihovih slitina, koji služe za izradu cijevnih sustava. Napravljen je detaljan opis polimernih materijala od kojih se proizvode polimerne cijevi, ukratko je objašnjena proizvodnja i primjena polimernih cijevi u zgradarstvu.
POLIMERNE VODOVODNE CIJEVI
POLIMERNE VODOVODNE CIJEVI
Gabrijel Gabud
Ovim radom prikazani su materijali i svojstva polimernih vodovodnih cijevi. Kao materijali koji su najzastupljeniji ističu se polipropilen (PP), polietilen (PE) i poli(vinil-klorid) te svaki od njih sadrži svoje inačice, ovisno o svojstvima i upotrebi. Glavne odlike polimernih vodovodnih cijevi očituju se visokom čvrstoćom i krutošću, koja ih čini otpornima na vanjska opterećenja. Zbog svoje visoke kemijske otpornosti ne hrđaju i ne podržavaju stvaranje naslaga na stijenkama....
POLIMERNI IMPLATATI
POLIMERNI IMPLATATI
Matej Peša
U ovom radu opisani su polimerni materijali te njihova osnovna mehanička i kemijska svojstva. Također su navedeni i opisani polimerni materijali koji se primjenjuju na području medicine. Na kraju rada navedeni su i detaljno opisani primjeri primjene polimernih materijala za izradu medicinskih implantata.
POLIMERNI KLIZNI LEŽAJEVI
POLIMERNI KLIZNI LEŽAJEVI
Mateo Penava
Polimerni materijali sve se više upotrebljavaju u proizvodnji kliznih ležaja koji u industriji imaju masovnu upotrebu. Prvenstveno zbog uštede u proizvodnji, ali i drugih pogodnih svojstava kao što su veća elastičnost i time izdržljivost, dobra kemijska otpornost, korozijska postojanost i mnoge druge. Polimeri su građeni od mera i izgledom mogu biti linearni, granati i umreženi. Prema ponašanju na povišenim temperaturama dijele se na duromere, elastomere, plastomere, te...
POLIMERNI KOMPOZITI OJAČANI PRIRODNIM VLAKNIMA
POLIMERNI KOMPOZITI OJAČANI PRIRODNIM VLAKNIMA
Jošua Marin Delić
Tema ovog rada je pružiti uvid u područje polimernih kompozita ojačanih prirodnim vlaknima, uključujući njihovu strukturu, prednosti i nedostatke u odnosu na druge kompozitne materijale, te primjenu u proizvodnji. U radu su također pobliže pojašnjeni sami polimeri i njihova svojstva te neki od drugih kompozita i njihove podjele. Najviše pažnje je pak pridodano polimernim kompozitima, gdje su razrađeni materijali koji se upotrebljavaju za izradu takvih kompozita, te svojstva nekih...
POLIMERNI KOMPOZITI U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
POLIMERNI KOMPOZITI U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Dino Aleksić
Tema ovog rada su polimerni kompoziti u automobilskoj industriji. Kompoziti su materijali koji su kombinacija dva ili više materijala. Postoji više vrsta kompozita ovisno o tome od kojih materijala su sastavljeni i u kojem obliku su pojedine njihove komponente. Koriste se u mnogim područjima kao što su strojarstvo, automobilska industrija, zrakoplovna industrija, građevinarstvo, sportska oprema. Polimerni kompoziti su najraširenija vrsta kompozita te su oni detaljnije opisani u ovom...
POLUAUTOMATIZIRANO TIG ZAVARIVANJE UNUTARNJIH PRIČVRSNIH ELEMENATA PUTNIČKIH VAGONA I ZAHTJEVI ZA ZAVARIVANJE PREMA EN 15085-2
POLUAUTOMATIZIRANO TIG ZAVARIVANJE UNUTARNJIH PRIČVRSNIH ELEMENATA PUTNIČKIH VAGONA I ZAHTJEVI ZA ZAVARIVANJE PREMA EN 15085-2
Dino Džaić
U diplomskom radu objašnjava se TIG zavarivanje, vrste postupaka i varijante TIG zavarivanja. Definiraju se osnovni dijelova uređaja za TIG zavarivanje, glavne karakteristike procesa, osnovne vrste plinova, elektroda i struje, te njihov utjecaj na oblik i kvalitetu zavara. Detaljno se opisuje poluautomatizirano TIG zavarivanje unutarnjih pričvrsnih elemenata putničkih vagona. Opisuju se osnovni oblici, dimenzije i vrste materijala T-vijaka, postupak njihovog zavarivanja ovisno o debljini...
POSTUPAK I OPREMA ZA SAVIJANJE CIJEVI PREMA TEHNIČKOM CRTEŽU PR_2018_DA
POSTUPAK I OPREMA ZA SAVIJANJE CIJEVI PREMA TEHNIČKOM CRTEŽU PR_2018_DA
Drago Andres
U teorijskom dijelu rada opisana su svojstva materijala i kratko opisana naprezanja pri savijanju. Prikazana je podjela strojeva za savijanje i detaljno su prikazane njihove tehničke karakteristike. Kod svake vrste stroja je pojašnjen njezin način rada i potkrijepljeno sa fotografijama ili skicama. U eksperimentalnom dijelu ukratko je opisana CNC savijačica ‘TUBOTRON 50’ na kojoj je izvršeno savijanje cijevi prema tehničkom crtežu. Opisan je postupak pripreme obratka i stroja, te...
POSTUPAK INKREMENTALNOG PREOBLIKOVANJA LIMA U JEDNOJ TOČKI
POSTUPAK INKREMENTALNOG PREOBLIKOVANJA LIMA U JEDNOJ TOČKI
Filip Katić
Inkrementalno oblikovanje lima u jednoj točki prilično je novi proces oblikovanja tankostjenih proizvoda koji se stvaraju lokalnim istezanjem lima pomoću alata za utiskivanje a koji je upravljan CNC strojem. Postupak omogućuje formiranje složenih dijelova s mnogo većim stupnjem deformacije od tradicionalnog formiranja lima dubokim vučenjem i razvlačenjem. U radu je opisan postupak inkrementalnog preoblikovanja lima u jednoj točki (eng. SPIF - single point incremental forming)....
POSTUPAK IZRADE OGRADE ZA STOČARSTVO PREMA TEHNIČKOM CRTEŽU PD_NV_2020
POSTUPAK IZRADE OGRADE ZA STOČARSTVO PREMA TEHNIČKOM CRTEŽU PD_NV_2020
Neven Vitez
U ovom radu obuhvaćen je detaljni postupak izrade ogradnog elementa korištenog u stočarstvu dužine 3 metra i visine 1,75 metara prikazanog na nacrtu u prilogu. Uz uvodni dio u kojem su opisane okvirne godišnje, odnosno mjesečne potrebne količine elemenata, posebno je analiziran i postupak savijanja bočnih cijevi. Osim prikazanog cjelokupnog procesa izrade elementa, od nabave potrebnog materijala do isporuke gotovog proizvoda, napravljena je i konstrukcija naprave za sastavljanje i...

Paginacija