Paginacija

POSTUPCI PREVLAČENJA POVRŠINE METALA IZ PARNE FAZE
POSTUPCI PREVLAČENJA POVRŠINE METALA IZ PARNE FAZE
Toni Krpan
U radu je dan pregled postupaka prevlačenja površina metala iz parne faze postupcima: • fizikalnog nanošenja prevlaka iz parne faze (PVD), • kemijskog nanošenja prevlaka iz parne faze (CVD), • plazmom potpomognutog CVD procesa, (PA-CVD). Za svaki postupak dan je opis nastanka prevlaka, razlike u svojstvima prevlaka, opisi morfologija prevlaka, te usporedba postupka prevlačenja. Ovim postupcima mogu se deponirati brojne vrste metalnih filmova i legura, a kao najvažnije...
POSTUPCI PROVLAČENJA ŽICE OD ZLATA I SREBRA ZA IZRADU NAKITA
POSTUPCI PROVLAČENJA ŽICE OD ZLATA I SREBRA ZA IZRADU NAKITA
Ivan Bilandžić
U uvodnom dijelu ovoga rada ukratko je opisana obrada metala deformiranjem, te općenito o postupku provlačenja, alatu za provlačenje i razlika između provlačenja i valjanja. U daljnjem dijelu rada navedeni su i opisani različiti postupci provlačenja, sile i naprezanja koja se pojavljuju tokom provlačenja šipke i žice, faktor trenja i važnost podmazivanja pri provlačenju, te detaljno opisan postupak provlačenja žice od zlata i srebra. Također su u radu opisana svojstva...
POSTUPCI SPAJANJA LIJEPLJENJEM
POSTUPCI SPAJANJA LIJEPLJENJEM
Daniel Kamenicki
U radu su navedeni i opisani osnovni postupci spajanja materijala. U prvom dijelu rada ukratko su opisani rastavljivi i nerastavljivi postupci spajanja dok se posebna pozornost pridaje postupcima spajanja lijepljenjem. Detaljno su opisani postupci spajanja lijepljenjem, te su navedene vrste i podjela ljepila, izbor ljepila, glavni parametri koji imaju utjecaj na čvrstoću lijepljenog spoja. U eksperimentalnom dijelu cilj je ispitati utjecaj duljine preklopa na čvrstoću lijepljenog spoja...
POSTUPCI ZAVARIVANJA NA PREDIZOLIRANOM CJEVOVODU ZA GRIJANJE STAKLENIKA OTPADNOM TOPLINOM
POSTUPCI ZAVARIVANJA NA PREDIZOLIRANOM CJEVOVODU ZA GRIJANJE STAKLENIKA OTPADNOM TOPLINOM
Josip Šarkezi
U radu je opisan staklenik za hidroponski uzgoj povrća s pratećim sadržajem s posebnim osvrtom na postupke zavarivanja predizoliranog cjevovoda, atestiranje postupka zavarivanja cjevovoda, slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti, detekcija vlage i ulijevanje spojnica. Detaljno je opisana svaka metoda i materijali koji se mogu zavarivati. Eksperimentalni dio temelji se na primjeni STT i TIG postupka zavarivanja na predizoliranom cjevovodu staklenika.
POSTUPCI ZAVARIVANJA POLIMERNIH CIJEVI
POSTUPCI ZAVARIVANJA POLIMERNIH CIJEVI
Matej Lujić
Tema ovog završnog rada su postupci zavarivanja polimernih cijevi. U ovom radu će se opisati polimerni materijali i svojstva plastomera od kojih se proizvode polimerne cijevi. Pored toga će se ukratko opisati postupci za izradu polimernih cijevi, te detaljno opisati postupci zavarivanja polimernih cijevi.
POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STANA GRIJANE POVRŠINE 50 M2
POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STANA GRIJANE POVRŠINE 50 M2
Vedrana Škrbina
U radu su analizirane energetske potrebe stana unutar stambene građevine prema njezinim karakteristikama koje obuhvaćaju zemljopisno područje, građevinske konstrukcijske elemente i implementirane termoenergetske sustave. Polazna točka su karakteristike dobivene energetskim pregledom. Kombinacijom proračuna i računalnog programa dobiveni su podaci o potrebnoj energiji i emisiji CO2. Prema specifičnoj toplinskoj energiji za grijanje stan je smješten u energetski razred E, a prema...
POVRŠINSKO KALJENJE ČELIKA
POVRŠINSKO KALJENJE ČELIKA
Robert Pavić
U ovome radu teorijski je obrađeno površinsko kaljenje čelika plamenim kaljenjem, indukcijskim kaljenjem i kaljenje čelika laserom, te su navedeni primjeri uporabe tih postupaka. Teorijskom analizom utvrđeno je da svaki od ovih postupaka ima određene prednosti i nedostatke. Izbor postupka površinskog kaljena u funkciji je željene dimenzije zakaljene zone. Ukoliko se žele uske i plitke zakaljene zone koristit će se metode kaljenja gdje se ugrijavanje površine provodi unošenjem...
PRAĆENJE STABILNOSTI PROCESA ZAVARIVANJA U PROIZVODNOM POGONU PRIMJENOM KONTROLNIH KARTI
PRAĆENJE STABILNOSTI PROCESA ZAVARIVANJA U PROIZVODNOM POGONU PRIMJENOM KONTROLNIH KARTI
Matea Rica
Istraživanjem dostupne literature vezane za kontrolne karte i procjene sposobnost procesa izrađen je ovaj završni rad. Kroz završni rad prikazana je statistička kontrola kvalitete s naglaskom na kontrolne karte. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog dijela i zadatka. U teorijskom dijelu opisana su procjenjivanja sposobnosti procesa, indeksi sposobnosti procesa, te značajke i podjela kontrolnih karti. U drugom dijelu, na temelju zadatka izrađena je p- kontrolna karta. Tom kartom...
PREDNOSTI RAČUNALOM PODRŽANE PROIZVODNJE
PREDNOSTI RAČUNALOM PODRŽANE PROIZVODNJE
Tomislav Vonić
U današnje vrijeme sve smo više svjedoci užurbanog načina života. Mnogi će reći da je užurbani način života izravna posljedica rapidnog razvoja tehnologije, dok će drugi reći da je rapidan razvoj tehnologije posljedica užurbanog načina života. Zbog povećanja standarda života i potrebe za proizvodima koji imaju sve složenije oblike, pred strojarstvo kao struku postavljena su velika očekivanja. Kako bi se proizvodi složenih oblika mogli proizvesti, a da se u obzir uzme...
PREGLED I SISTEMATIZACIJA NAJČEŠĆE KORIŠTENIH MATEMATIČKIH MODELA ZA OPISIVANJE KRIVULJE NAPREZANJA PLASTIČNOG TEČENJA MATERIJALA
PREGLED I SISTEMATIZACIJA NAJČEŠĆE KORIŠTENIH MATEMATIČKIH MODELA ZA OPISIVANJE KRIVULJE NAPREZANJA PLASTIČNOG TEČENJA MATERIJALA
Fabijan Cvenić
U ovom završnom radu dan je teorijski prikaz i pregled najčešće korištenih matematičkih modela za opisivanje krivulja naprezanja plastičnog tečenja materijala, te važnosti njihove primjene u praksi prilikom odabira parametara tehnoloških procesa obrade metala deformiranjem. S obzirom na najčešće matematičke modele prikazano je zbog čega oni kao takvi nisu u potpunosti mjerodavni, jer ne uzimaju u obzir sve utjecajne parametre. Na temelju toga prikazan je novi matematički...
PRENAMJENA AUTOMOBILA S MOTOROM SUI U ELEKTRIČNI AUTOMOBIL
PRENAMJENA AUTOMOBILA S MOTOROM SUI U ELEKTRIČNI AUTOMOBIL
Boris Perčić
U okviru ovog rada razmatrat će se opseg, izvedivost i realizacija prenamjene konvecionalnog osobnog automobila u električni automobil. Vozila pogonjena isključivo na električni pogon su sljedeći korak kojim je industrija za transport već krenula. Razloga za upotrebu ovog tipa pogona u primjeni pokretanja automobila ima mnogo: veći stupanj djelovanja, smanjena razina buke, ekološki su prihvatljiviji, veća pouzdanost i bolja vozna svojstva. Donedavni veliki nedostatak ovih vozila,...
PRETVORNIK POMAKA NA CNC STROJEVIMA
PRETVORNIK POMAKA NA CNC STROJEVIMA
Sebastijan Androlić
U radu je analiziran postupak u kojem pretvornik pomaka otkriva trenutnu kontrolu položaja, te pretvara gibanja predmeta ili stroja u elektromagnetske i elektrostatičke signale. Da bi se kontrolirala brzina, brzinu detektira senzor ili se izračunava na temelju upravljanja koji se otkriva iz davača. Pretvornik pomaka se može klasificirati kao optički ili magnetski tip. Detekcijski dio davača magnetskog tipa razlikuje se od onog optičkog tipa, ali dvije vrste pretvornika pomaka...

Paginacija