Paginacija

PRIJEDLOG PRIMJENE RFID TEHNOLOGIJE U INFORMACIJSKOM SUSTAVU PROIZVODNOG PODUZEĆA
PRIJEDLOG PRIMJENE RFID TEHNOLOGIJE U INFORMACIJSKOM SUSTAVU PROIZVODNOG PODUZEĆA
Dino Aleksić
Razvoj novih inovativnih proizvodnih i informacijsko-komunikacijskih tehnologija doveo je do četvrte industrijske revolucije, nazvane Industrija 4.0. Jedna od najvažnijih tehnologija na kojoj se zasniva Internet stvari (Internet of Things) je RFID tehnologija. RFID tehnologija služi za automatsko prikupljanje podataka, koja osim identifikacije objekata omogućava i praćenje objekata. U ovom radu dan je prijedlog primjene RFID tehnologije u informacijskom sustavu proizvodnog poduzeća...
PRIJENOS METALA U ELEKTRIČNOM LUKU KOD MIG/MAG POSTUPKA ZAVARIVANJA
PRIJENOS METALA U ELEKTRIČNOM LUKU KOD MIG/MAG POSTUPKA ZAVARIVANJA
Matej Milašinović
Tema ovog završnog rada su MIG/MAG postupci zavarivanja i načini prijenosa metala. U radu je opisan postupak MIG/MAG zavarivanja i zaštitni plinovi koji se koriste u tome postupku. Navedena je oprema, prednosti i nedostatci, te primjena ovog postupka zavarivanja. Opisan je električni luk, te kako se on uspostavlja. Prilikom prijenosa kapljice u električnom luku na nju djeluju razne sile. Te sile su također opisane u radu. Opisani su i sami prijenosi metala, te njihove karakteristike....
PRIKAZ I ANALIZA AKTIVNOSTI I DOKUMENATA PRI IZRADI PROIZVODA
PRIKAZ I ANALIZA AKTIVNOSTI I DOKUMENATA PRI IZRADI PROIZVODA
Veronika Sabljak
U ovom diplomskom radu prikazana je i objašnjena organizacijska shema poduzeća ĐĐ Kompenzatori d.o.o. Slavonski Brod te kapaciteti potrebni pri proizvodnji. Također je prikazan tok informacija i priložena sva dokumentacija koja je potrebna kako bi se uspješno izradio i otpremio proizvod – kompenzator, kroz odjele Komercijale, Nabave, Skladišta i Proizvodnje u vidu upita, narudžbi, kooperacije, primanja materijala, kontrole kvalitete, proizvodnje te pakiranja i otpreme kupcu....
PRIMJENA 3D MJERNOG UREĐAJA U PROIZVODNJI
PRIMJENA 3D MJERNOG UREĐAJA U PROIZVODNJI
Dejan Tanacković
Još u pretpovijesno doba čovjek je proizvodio razna oruđa kako bi si olakšao obavljanje svakodnevnih zadataka. S vremenom je razvijao svoje umijeće i vještine pa se kvaliteta proizvoda povećavala, a sami proizvodi su postali kompliciraniji i pouzdaniji. Pojavom prvih civilizacija čovjek je postao sposoban proizvoditi velike količine istih proizvoda uz korištenja standardizacije kako bi se osigurao da proizvodi budu međusobno što sličniji i ujednačeniji. Danas posjedujemo...
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA
Alan Mirić
Ovaj završni rad daje pregled od aditivnoj proizvodnji koja je također poznata kao “3D ispis“. Prvo poglavlje govori o korijenima tehnologije, a zatim raščlanjuje različite vrste procesa koji spadaju pod okrilje aditivne proizvodnje. Također se raspravlja o novim tehnologijama 3D ispisa, elektrolučnim postupcima zavarivanja koji su primjenjivi za aditivnu proizvodnju te samim primjenama te proizvodnje.
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA U IZRADI MEDICINSKIH IMPLANTATA
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA U IZRADI MEDICINSKIH IMPLANTATA
Luka Pavlović
U prvom dijelu rada iznesene su opće karakteristike i povijest aditivnih tehnologija te tri osnovne grupe materijala koji se koriste u aditivnoj proizvodnji: polimeri, metali i keramika zajedno sa staklom. U drugom dijelu rada iznesena je podjela aditivnih postupaka koji se koriste na području medicine te je svaki pojedini postupak pobliže opisan. Navedeni su i materijali korišteni u aditivnim postupcima te je objašnjena njihova primjena u medicini. Na kraju je detaljno opisana primjena...
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA ISPIS KOŠTANIH STRUKTURA
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA ISPIS KOŠTANIH STRUKTURA
Dajana Kovačević
U diplomskom radu prikazana je najprije podjela aditivnih tehnologija, zatim primjena aditivnih tehnologija u medicini i materijali koji se koriste za tu vrstu aditivne tehnologije. Na samom kraju je opisana primjena aditivnih tehnologija u medicini koje se koriste za ispis koštanih struktura.
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA IZRADU AUTOMOBILSKIH DIJELOVA
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA IZRADU AUTOMOBILSKIH DIJELOVA
Kristina Ravlić
Aditivna tehnologija se sve više primjenjuje u različitim industrijskim granama zahvaljujući brojnim prednostima, a automobilska industrija zauzima značajno drugo mjesto po primjeni aditivnih procesa sa udjelom od 19,5%. U radu je prikazan razvoj i podjela aditivnih postupaka i materijala koji se koriste u automobilskoj industriji, te prednosti i nedostaci istih. Objašnjen je utjecaj aditivne proizvodnje na automobilsku industriju, te zahtjeve koje ona postavlja. Prikazani su i...
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA IZRADU KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA IZRADU KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE
Daniel Mandić
U ovom diplomskom radu opisana je sve veća upotreba aditivnih tehnologija za izradu kalupa kod injekcijskog prešanja. Ukratko su opisani polimeri, njihova struktura, kao i klasifikacija polimernih materijala. Zatim je opisano injekcijsko prešanje s pripadajućim sustavom prešanja. Detaljno su opisani kalupi za injekcijsko prešanje sa svim pripadajućim dijelovima. Glavni dio diplomskog rada su aditivne tehnologije. Opisane su tehnologije koje se koriste za izradu kalupa za injekcijsko...
PRIMJENA ALATA RJEŠAVAČ U MS EXCEL-U PRI OPTIMIRANJU
PRIMJENA ALATA RJEŠAVAČ U MS EXCEL-U PRI OPTIMIRANJU
Veronika Sabljak
U ovom završnom radu opisan je alat Rješavač u MS Excel-u kojim se rješavaju linearni, nelinearni i cjelobrojni problemi te izvještaji odgovora, osjetljivosti i ograničenja te uvjeti binarnosti. U prvom poglavlju opisan je alat rješavač sa svim svojim mogućnostima. U drugom poglavlju definirana su dva problema linearnog programiranja. Nakon što su problemi definirani, u trećem poglavlju postavljeni su matematički modeli te su u četvrtom poglavlju prikazana optimalna rješenja. U...
PRIMJENA API PROPISA U PROIZVODNJI
PRIMJENA API PROPISA U PROIZVODNJI
Pamela Pavić
U radu je opisana primjena API propisa u proizvodnji. API specifikacija kreirana je prema sustavu upravljanja kvalitetom za organizacije koje se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga u industriji nafte i prirodnog plina.
PRIMJENA AUTO CAD-a KOD IZRADE TEHNIČKIH CRTEŽA ELEMENATA KONSTRUKCIJA
PRIMJENA AUTO CAD-a KOD IZRADE TEHNIČKIH CRTEŽA ELEMENATA KONSTRUKCIJA
Tena Babić
Tema završnog rada je Primjena Auto CAD-a kod izrade Tehničkih crteža elemenata konstrukcija. U radu su opisana pravila tehničkog crtanja, primjena pravila na karakteristične elemente konstrukcija te upute za savladavanje osnova u Auto CAD-u potrebnih za njihovo crtanje. U dijelu pravila tehničkog crtanja opisani su standardi (vrste crta, mjerila, formati papira, zaglavlja i sastavnice), osnove kotiranja, presjeci, projekcije, tolerancije i hrapavost površine. Kod primjene pravila...

Paginacija