Paginacija

PRIMJENA AUTOMATA FLEX TRACK 45 KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA
PRIMJENA AUTOMATA FLEX TRACK 45 KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA
Marko Grgić
U ovom radu je analizirana povijest zavarivanja, postupci zavarivanja te automat Flex Track 45 Pro. Cilj ovog završnog rada bio je opis automata Flex Track 45 Pro te prikaz njegove primjene u praksi. Automat je uređaj koji omogućava brže i kvalitetnije zavarivanje. Također sa ovim automatom mogu se zavarivati razne površine jer njegova izvedba vodilica omogućava lako, jednostavno i precizno kopiranje površine. U ovom radu radilo se testiranja automata Flex Track 45 PRO u funkciji sa...
PRIMJENA BESPILOTNIH LETJELICA (DRONOVA) U AKTIVNOSTIMA ODRŽAVANJA
PRIMJENA BESPILOTNIH LETJELICA (DRONOVA) U AKTIVNOSTIMA ODRŽAVANJA
Robert Rajaković
U ovom diplomskom radu objedinjene su 3 stvari. Ulogu i važnost preventivnog održavanja u sustavu električnih nadzemnih mreža, primjena drona koji posjeduju kameru visoke rezolucije kao sredstvo pronalaska potencijalnog oštećenja te korištenje informatičkog CMMS sustava MP2 Professional kao podršku za provođenje svih tehnoloških procesa održavanja koji su definirani na temelju usvojene strategije održavanja. Opisana je definicija i primjena bespilotnih letjelica kroz povijest,...
PRIMJENA BEZKONTAKTNIH METODA MJERENJA DEFORMACIJE UZORAKA PRILIKOM ISPITIVANJA SVOJSTAVA MATERIJALA
PRIMJENA BEZKONTAKTNIH METODA MJERENJA DEFORMACIJE UZORAKA PRILIKOM ISPITIVANJA SVOJSTAVA MATERIJALA
Bariša Doko
Kroz završni rad prikazana je tema "Primjena bezkontaktnih metoda mjerenja deformacije uzoraka prilikom ispitivanja svojstava materijala". Prikazani i opisani su osnovni postupci ispitivanja uzoraka s ciljem određivanja krivulje naprezanja plastičnog tečenja materijala, te su prikazani odgovarajući dijagrami za opisane postupke ispitivanja. Pored toga također su izložene osnovne metode i uređaji za beskontaktno mjerenje deformacija i pomaka. Opisane su metode kao što su metode...
PRIMJENA BIOMATERIJALA U MEDICINI
PRIMJENA BIOMATERIJALA U MEDICINI
Toni Baban
Tema završnog rada je ,,Primjena biomaterijala u medicini”. Biomaterijali u medicinskoj terminologiji su bilo koji prirodni ili sintetički materijali koji su namijenjeni uvođenju u živo tkivo posebno kao dio medicinskog uređaja ili implantata. U prvom dijelu rada su opisani biomaterijali općenito, vrste biomaterijala poput metalnih, keramičkih i polimernih biomaterijala, medicinska vlakna i biotkanina. Opisana je pojava biomaterijala u zdravstvu, liječenje i lijekovi. Nakon pojave...
PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
Danijel Šipec
U radu je objašnjena primjena CAD/CAM tehnologije u obradi odvajanjem čestica. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu rada, opisano je značenje CAD/CAM tehnologije. Opisano je nekoliko popularnih CAD/CAM programskih rješenja te su za praktične potrebe izabrani softveri SolidWorks/SolidCAM kao CAD/CAM programsko rješenje. Također su navedene neke od važnijih godina iz povijesti razvoja CAD/CAM-a. U drugom dijelu, teorijski se obrađuje 3D modeliranje i vrši se 3D modeliranje...
PRIMJENA DESKRIPTIVNE GEOMETRIJE U TEHNIČKOM CRTANJU STUDIJA STROJARSTVA
PRIMJENA DESKRIPTIVNE GEOMETRIJE U TEHNIČKOM CRTANJU STUDIJA STROJARSTVA
Mirna Bradarić
U radu su predstavljeni primjeri deskriptivne geometrije u tehničkom crtanju. Sadržajem ovoga završnoga rada pokušalo se pobliže pojasniti svrhu tehničkoga crtanja. Isto tako pojašnjena su pravila koja su bitna za izradu tehničkih crteža. Pobliže su objašnjena pravila projiciranja, metode projiciranja koje se koriste. Kao što znamo sadržaj strojeva, dijelova strojeva je opsežan, te sa za neke slučajeve koriste pojednostavljenja, kao što su sitni prodori, prijelazi, elipse...
PRIMJENA EKSPERTNIH SUSTAVA NA ODABRANI PROBLEM U STROJARSTVU
PRIMJENA EKSPERTNIH SUSTAVA NA ODABRANI PROBLEM U STROJARSTVU
Kristian Šokić
U ovom diplomskom radu obratila se pozornost na organizaciju poslovanja kao jednog od čimbenika za uspješno vođenje poduzeća. Postavljen je cilj rada, primjena ekspertnog sustava kod određivanja pločica za rezanje. U radu je dan kratak pregled povijesti umjetne inteligencije, njena podjela te detaljniji opis ekspertnih sustava sa mogućnostima i načinima rješavanja problema. Opisana je i struktura ekspertnih sustava sa bitnim prednostima i nedostatcima. Ukazano je na važnost...
PRIMJENA ELEKTROLUČNOG POSTUPKA ZAVARIVANJA SVORNJAKA
PRIMJENA ELEKTROLUČNOG POSTUPKA ZAVARIVANJA SVORNJAKA
Filip Knežević
U ovom radu je analizirana primjena elektrolučnog zavarivanja svornjaka.Navode se osnovne karakteristike postupka,bitni čimbenici koji utječu na postupak te se pokazuju primjeri uspješne primjene ovog postupka.Poseban osvrt daje se na verifikaciju ovog postupka iz primjera u praksi.Primjenu elektrolučnog postupka zavarivanja svornjaka ne susrećemo često,ali prema uspješnim primjerima u mostogradnji i kotlogradnji pokazala se vrlo produktivnom.Postupak se odlikuje visokom...
PRIMJENA ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA NETALJIVOM ELEKTRODOM U ZAŠTITI INERTNOG PLINA U IZRADI ZAVARENIH PROIZVODA
PRIMJENA ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA NETALJIVOM ELEKTRODOM U ZAŠTITI INERTNOG PLINA U IZRADI ZAVARENIH PROIZVODA
Viktor Vukčević
U radu je opisana primjena elektrolučnog zavarivanja netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina u izradi zavarenih proizvoda (TIG postupak zavarivanja). Opisan je sam postupak zavarivanja kao i oprema potrebna za izvođenje TIG postupka zavarivanja, zaštitni plinovi, vrste netaljivih elektroda, priprema žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja te varijante automatskog TIG postupka zavarivanja. Opisano je zavarivanje raznorodnih materijala u izradi cijevi cijevnog snopa...
PRIMJENA ELEMENATA KONSTRUKCIJA KOD KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA UREĐAJA ZA BUŠENJE RUPA U ZEMLJI
PRIMJENA ELEMENATA KONSTRUKCIJA KOD KONSTRUKCIJSKOG RJEŠENJA UREĐAJA ZA BUŠENJE RUPA U ZEMLJI
Patrik Tolić
U prvom dijelu rada je opisan i analiziran problem bušenja rupa u zemlji s različitim uređajima za bušenje rupa s naglaskom na uređaj za bušenje rupa pogonjen traktorom preko kardanskog vratila. Opisane su različite varijante uređaja i slikovno prikazani. Drugi dio rada sadrži opis pojedinačnih elemenata konstrukcije uređaja za bušenje rupa u zemlji pogonjenog traktorom. Opisani su sljedeći dijelovi konstrukcije: vratilo, kardansko vratilo, reduktor, zupčanici, ležaji, brtve i...
PRIMJENA ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU  PREDNJEG OVJESA OSOBNOG AUTOMOBILA
PRIMJENA ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU PREDNJEG OVJESA OSOBNOG AUTOMOBILA
Borna Borčić
U radu su analizirane različite metode nastanka upravljačkog okretnog momenta te mogući pristupi njihovoj djelomičnoj ili potpunoj sanaciji. Najveća je pozornost podređena upravljačkom okretnom momentu kao direktnoj posljedici različitih iznosa traktivnih sila ubrzavanja između pojedinih kotača. Predložen je te konstrukcijski definiran složeni sklop rukavca kotača čija bi primjena dovela do smanjenog intenziteta ove nepoželjne pojave. Efektivnost ovog posebnog rukavca zasniva...
PRIMJENA ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MJEŠAONE STOČNE HRANE
PRIMJENA ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MJEŠAONE STOČNE HRANE
Domagoj Zarep
U radu je dan pregled konstrukcijskih značajki elemenata konstrukcija na primjeru stroja za miješanje stočne hrane. Opisana je funkcija i vrsta strojeva te su navedeni i pojašnjeni alati stroja. Nakon pregleda postojećih rješenja, generirana je varijanta stroja za rezanje trupaca uz primjenu teorije konstruiranja. Na kraju, u radu su detaljno opisane funkcionalne značajke proizvoda postojećeg rješenja.

Paginacija