Paginacija

PRIMJENA ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU MODELA ELEKTRICNOG ATV-a
PRIMJENA ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU MODELA ELEKTRICNOG ATV-a
Josip Brtan
U okviru ovog rada razmatrat će se o izvedivosti konstruiranja i dizajniranja vozila za sve terene pogonjeni električnom energijom u odnosu na gradbenu strukturu, te funkciju i funkcionalnost pripadajućih konstrukcijskih elemenata. Raspravljat će se o prednosti i manama električnih vozila i vozila na fosilna goriva te o njihovom mjestu tijekom budućeg razvoja tehnologija, vozila i ekološke svijesti. U radu izdvojeni su najnužniji konstrukcijski elementi električnog vozila te...
PRIMJENA EMAJLA U PROCESNOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA EMAJLA U PROCESNOJ INDUSTRIJI
Mario Golubić
Završni rad sastoji se od teorijskog dijela u kojem je opisan postupak dobivanja sivog lijeva i priprema njegove površine za emajliranje kroz odmašćivanje, mehaničko čišćenje, kemijsko čišćenje, toplinsko čišćenje, te elektrokemijsku obradu. Nakon toga opisana je korozija i njezin nastanak, te kao glavna tema rada opisan je emajl, njegova svojstva, osobine, način dobivanja, te postupak emajliranja. Na kraju rada navodi se primjer tehnološkog procesa proizvodnje sivog lijeva...
PRIMJENA EPOKSIDNIH SMOLA
PRIMJENA EPOKSIDNIH SMOLA
Tadijerko Lozić
Tema završnog rada je primjena epoksidnih smola. Opisana su svojstva polimernih materijala. Prikazano je nastajanje epoksidnih smola, njihove prednosti i nedostatci te njihova primjena.
PRIMJENA EPP POSTUPKA ZAVARIVANJA U ZIDNOM POLOŽAJU
PRIMJENA EPP POSTUPKA ZAVARIVANJA U ZIDNOM POLOŽAJU
Petar Jakić
U radu je opisana primjena elektrolučnog zavarivanja taljivom elektrodom pod zaštitnim praškom pri izradi zavarenih proizvoda (EPP postupak). Također je opisan sam postupak zavarivanja, oprema za izvođenje, prednosti i nedostatci u odnosu na REL i MAG postupke, te parametri zavarivanja. Opisana je varijanta EPP postupka zavarivanja u zidnom položaju (circomatic postupak). Za varijantu circomatic prikazani su oblici žlijebova za zavarivanje, te učinkovitosti kod zavarivanja...
PRIMJENA EUROPSKIH NORMI U IZRADI VATROGASNIH APARATA
PRIMJENA EUROPSKIH NORMI U IZRADI VATROGASNIH APARATA
Martin Mahović
Vatrogasni aparat je uređaj za gašenje početnih požara. Izrađuju se kao prijenosni ili prijevozni ovisno o masi punjenja. Prema konstrukciji razlikujemo aparate pod stalnim tlakom, aparate sa bočicom CO2, aparate na bazi vode te aparate punjenje sa CO2. Ovisno o tipu požara prema EN 2 koriste se vatrogasni aparati punjeni prahom, pjenom te ugljičnim dioksidom kao sredstvom za gašenje. Pri izradi aparata trebaju se poštivati određene europske norme donesene od strane europskog...
PRIMJENA GEOTERMALNE ENERGIJE ZA GRIJANJE KUĆANSTVA
PRIMJENA GEOTERMALNE ENERGIJE ZA GRIJANJE KUĆANSTVA
Ivan Blažević
U diplomskom radu je obrađena tema „Primjena geotermalne energije za grijanje kućanstva“. Ukratko je opisana geotermalna energija za grijanje kućanstva te uspoređena s konvencionalnim sustavom grijanja na plinski sustav. Za odabranu toplinsku pumpu prikazane su njene radne karatkeristike, sam princip rada, zatim snaga kompresora te stupanj djelovanja toplinske pumpe. Tehnoekonomskom analizom i tabličnim vrijednostima prikazana je isplativost i učinkovitost grijanja ili hlađenja...
PRIMJENA GRAFIČKE I ANALITIČKIH METODA ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA
PRIMJENA GRAFIČKE I ANALITIČKIH METODA ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA
Antonio Varoščić
U ovom završnom radu rješava se definirani proizvodni problem linearnog programiranja pomoću različitih metoda. Linearno programiranje nije programiranje u nekom programskom jeziku na što se većinom misli, nego je riječ o optimizacijskom problemu u kojemu su funkcija cilja i ograničenja linearne funkcije. U prvom poglavlju su ukratko opisani optimizacijski kvantitativni modeli te linearno programiranje. U drugom poglavlju se definira linearni problem sa sedam varijabli koji se zatim...
PRIMJENA I IZRADA KOVANIH DIJELOVA OD LEGURA MAGNEZIJA KOD MOTOCIKALA
PRIMJENA I IZRADA KOVANIH DIJELOVA OD LEGURA MAGNEZIJA KOD MOTOCIKALA
Marko Matuško
U završnom radu opisana su opća svojstva magnezija i magnezijevih legura, njihovi načini proizvodnje te primjena u motociklističkoj industriji. Kroz uvod, drugo i treće poglavlje opisani su povijest, karakteristike, rasprostranjenost i proizvodnja magnezija i njegovih legura, te korozijska zaštita. Četvrto poglavlje odnosi se na primjenu magnezija u motociklističkoj industriji, gdje su navedeni prednosti i nedostaci same uporabe.
PRIMJENA ICT TEHNOLOGIJE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR PEĆI ZA SUŠENJE
PRIMJENA ICT TEHNOLOGIJE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR PEĆI ZA SUŠENJE
Mijat Samardžić
U diplomskom radu opisani su osnovni pojmovi vezano za ICT tehnologiju, peći za sušenje, tehnologiju 4.0, arduino te izradu programa. Uvodni dio govori općenito o ICT tehnologiji, njenom razvoju kroz povijest te primjeni u obrazovanju. U drugom poglavlju govorimo o pećima za sušenje, objašnjavamo zašto ih koristimo te što možemo sušiti u njima. Spominjemo kontroler temperature te objašnjavamo zašto nam je on potreban kod peći za sušenje, spominjemo razne pogreške kod...
PRIMJENA INFORMATIČKE PODRŠKE U UPRAVLJANJU PROJEKATIMA
PRIMJENA INFORMATIČKE PODRŠKE U UPRAVLJANJU PROJEKATIMA
Domagoj Dolić
Kroz diplomski rad prikazana je izrada novoga tipa crijepa ,,Mediteranʼʼ u poduzeću ,,DILJʼʼd.o.o Vinkovci rekonstrukcijom postojećeg postrojenja. Opisani su popratni radovi na rekonstrukciji pogona, izmjeni dijelova pojedinih strojeva kako bi se izrada crijepa mogla odvijati, te finoga podešavanja prije puštanja u pogon. Kroz rad se prikazuje opis svih aktivnosti koje su se odvijale i njihov detaljan opis, troškovi izrade, vrijeme odvijanja, podaktivnosti i njihovi resursi. Na...
PRIMJENA INHIBITORA KOROZIJE U ELEKTROTEHNICI
PRIMJENA INHIBITORA KOROZIJE U ELEKTROTEHNICI
Mate Gadža
Završni rad sastoji se od teorijskog dijela i analize. U teorijskom dijelu opisana je korozija kao posljedica prisutnosti vlage u elektroničkim sklopovima. Također, navedene su štete prouzročene djelovanjem korozije kao i čimbenici koji utječu na njenu pojavu. Obzirom da se korozija u najvećoj mjeri javlja na metalima, opisano je ponašanje u agresivnim uvjetima (vlaga, prašina, sastav tla, itd.) najčešće korištenih metala u elektrotehnici. Nadalje, navedeni su i opisani...
PRIMJENA INHIBITORA PRI ZAŠTITI METALA OD KOROZIJE U NAFTNOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA INHIBITORA PRI ZAŠTITI METALA OD KOROZIJE U NAFTNOJ INDUSTRIJI
Mate Gadža
Postrojenja za proizvodnju, preradu i transport nafte izrađena su od materijala koji su, zbog utjecaja okoline u kojoj se nalaze, podložni razaranju uslijed djelovanja korozijskih procesa. Štete koje nastaju na postrojenjima predstavljaju značajne gubitke u privredi neke zemlje. Zbog velikih, direktnih i indirektnih, šteta razarajućeg djelovanja korozije, naftna postrojenja je nužno zaštititi. Nepravovremena i neodgovarajuća zaštita dovodi do oštećenja postrojenja, visokih...

Paginacija