Paginacija

PRIMJENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U ZRAKOPLOVNOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U ZRAKOPLOVNOJ INDUSTRIJI
Valentina Potnik
Tema ovog rada je primjena kompozitnih materijala u zrakoplovnoj industriji. U uvodnom dijelu rada predstavljaju se kompoziti sa njihovim općenitim prednostima i nedostacima te je dan njihov povijesni razvoj. U nastavku rada objašnjene su vrste kompozita prema obliku ojačala i kompozita prema materijalu matrice. Budući da su tema rada kompoziti u zrakoplovnoj industriji, detaljno su objašnjeni najvažniji kompoziti koji se primjenjuju u zrakoplovnoj industriji, njihove prednosti i...
PRIMJENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U ZRAKOPLOVNOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U ZRAKOPLOVNOJ INDUSTRIJI
David Tabak
Tema diplomskog rada je primjena kompozitnih materijala u zrakoplovnoj industriji. U uvodnom dijelu opisani su kompozitni materijali, njihova primjena i razvoj u zrakoplovnoj industriji. Također, opisana je građa kompozitnih materijala, svojstva kompozita i uloga matrice i ojačala. U radu je definirana podjela kompozitnih materijala kao i njihovi postupci proizvodnje. Navedene su kompozitne komponente zrakoplova koje se proizvode u tvrtki FACC AG. Također je navedena primjena kompozita u...
PRIMJENA KORAČNOG MOTORA KOD PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA NA PRIMJERU ZAKRETA SNOPA SVJETLOSTI
PRIMJENA KORAČNOG MOTORA KOD PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA NA PRIMJERU ZAKRETA SNOPA SVJETLOSTI
Denis Panić
Završni rad opisuje prikaz i podjelu koračnih motora, primjenu koračnih motora, funkcionalne i kinematičke značajke koračnih motora i izradu modela pomoću Arduino mikrokontrolera. Na početku je opisana podjela koračnih motora te način rada svakog od tih motora. Nakon toga opisana je primjena koračnih motora primjerima iz svakodnevnog života. Prikazani su razni primjeri te primjene kod prijenosnika snage i gibanja. Nadalje, opisani su zupčanički prijenosnici u koračnom motoru...
PRIMJENA KVANTITATIVNE METALOGRAFIJE ZA ODREĐIVANJE UDJELA FAZA
PRIMJENA KVANTITATIVNE METALOGRAFIJE ZA ODREĐIVANJE UDJELA FAZA
Zoran Jurkić
Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu analizirana su osnovna svojstva metalografije i njena primjena u praksi. Prikazan je i objašnjen rad svjetlosnog i elektronskog metalografskog mikroskopa, te način pripreme uzorka koji će biti upotrebljen za mikroskopska ispitivanja. U nastavku su objašnjene pojedine kvantitativne metode za ispitivanje udjela faza. Svaka od njih je na neki način svojstvena, pa će sam odabir metode ovisiti o problemu kojeg je...
PRIMJENA LASERA U STROJARSTVU
PRIMJENA LASERA U STROJARSTVU
Amel Musić
Laser stimuliranom emisijom stvara uski snop elekromagnetnog zračenja. Glavna prednost obrade materijala laserom je lakša obrada teško dostupnih dijelova bez mehaničkog kontakta. Česta primjena lasera je u graviranju pri čemu promjena parametara rada rezultira različitim svojstvima gravure, npr. hrapavosti površine. Hipoteza ovog rada jest da brzina, snaga lasera i frekvencija pulsa imaju utjecaj na hrapavost površine nakon obrade. MATERIJALI I METODE: U istraživanju je,...
PRIMJENA LINEARNOG PROGRAMIRANJA U MODELIRANJU TRANSPORTA I RASPOREĐIVANJA RADNIKA
PRIMJENA LINEARNOG PROGRAMIRANJA U MODELIRANJU TRANSPORTA I RASPOREĐIVANJA RADNIKA
Ivan Bočkaj
Cilj ovog završnog rada bio je prikazati primjenu metoda linearnog programiranja u modeliranju transporta i raspoređivanja radnika. Za rješavanje problema korišteni su programi MS Excel (Alat za rješavanje) i skripte u Scilabu. Zatvorenim transportnim problemom definirano je da je ponuda jednaka potražnji što znači da će sva poduzeća dobiti zahtijevanu količinu proizvoda. To je potvrđeno u rezultatima korištenih programa. Kod otvorenog transportnog problema prikazana su dva...
PRIMJENA LINEARNOG PROGRAMIRANJA U PROBLEMIMA OPTIMALNOG REZANJA
PRIMJENA LINEARNOG PROGRAMIRANJA U PROBLEMIMA OPTIMALNOG REZANJA
Matej Kovačić
U ovom završnom radu će se pokazati važnost optimalnog iskorištenja materijala u procesu rezanja kroz postavljanje matematičkog modela. U uvodnom dijelu rada opisan je razvoj linearnog programiranja kroz povijest i sama problematika. U drugom dijelu opisan je stroj za operacije rezanja i načini pristupanja problemu u poduzeću Đuro Đaković d.d. Industrijska rješenja. Osim opisa rada u poduzeću objašnjen je program TruTops kojim se djelatnici koriste u radu i primjer rješavanja...
PRIMJENA MAG/MIG ZAVARIVANJA U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA
PRIMJENA MAG/MIG ZAVARIVANJA U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA
Josip Martinović
U ovom radu je razrađena tehnika zavarivanja pod nazivom MIG/MAG zavarivanje. Proces se provodi taljivom elektrodom u zaštiti aktivnog odnosno inertnog plina. Široka primjena ovog načina zavarivanja kao i vrste materijala koje možemo zavarivati. Opisana je potrebna prema koje je obavezna pri obavljanju postupka. Kod MIG/MAG postupka zavarivanja bitno je napomenuti načine prijenosa metala. Načinom prijenosa metala možemo postići željenu kvalitetu zavarenog spoje i ljepši izgleda...
PRIMJENA MATLAB-A ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH I DOBIVANJE STATISTIČKIH KVANTITATIVNIH MODELA
PRIMJENA MATLAB-A ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH I DOBIVANJE STATISTIČKIH KVANTITATIVNIH MODELA
Hrvoje Bančić
U ovom završnom radu prikazani su primjeri primjene Optimizacijskog i Statističkog paketa programskog sustava MATLAB. Korištena je verzija 7.8.0.347 (R2009a). Prikazani su primjeri funkcija u Optimizacijskom paketu, a naglasak je bio na primjerima iz strojarstva (optimalni proizvodni program i problem raspoređivanja), koji su riješeni pomoću funkcija linprog i bintprog (funkcija bintprog je još bila dostupna u korištenoj verziji, odnosno nije bilo moguće koristiti funkciju...
PRIMJENA METALLOCK POSTUPKA SPAJANJA MATERIJALA
PRIMJENA METALLOCK POSTUPKA SPAJANJA MATERIJALA
Marko Krneta
U ovom radu je obrađen reparaturni postupak spajanja metala, poznatiji pod nazivom Metalock. Uz objašnjenje termina koji su važni za ovaj postupak, prikazani su i primjeri iz prakse. Zadatkom je trebalo detaljno opisati Metalock postupak spajanja, što uključuje povijest, prednosti i nedostatke, ograničenja, isplativost, princip izvođenja postupka, ispitivanje Metalock spoja te pokazati praktični dio postupka sa detaljnim obrazloženjem slijeda aktivnosti. Metalock je reparaturni...
PRIMJENA METALNIH MATERIJALA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA METALNIH MATERIJALA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Adam Šokčević
Ovaj rad opisuje važnost metalnih materijala u automobilskoj industriji zbog njihove zastupljenosti u navedenoj grani industrije od samih početaka. Raznolikost materijala i njihovih svojstava u autoindustriji je ogromna. Količina vremena, znanja i novca koja je uložena u ovu vrstu materijala do danas je nemjerljiva, što je pokazatelj da su metalni materijali bitni za daljnji razvoj automobilske industrije. Neki od najvećih razloga primjene metala u autoindustriji su cijena izrade,...
PRIMJENA METALURGIJE PRAHA U STROJARSTVU
PRIMJENA METALURGIJE PRAHA U STROJARSTVU
Nikola Posarić
U uvodnom dijelu ovog rada dan je kratak opis proizvodnje postupkom metalurgije praha s povijesnim razdobljima razvoja i evolucije iste. Tema ovog završnog rada je bilo prikupljanje i analitička obrada podatka vezanih za inovativnu tehnologiju proizvodnje strojnih dijelova, odnosno proizvoda od metalnih prahova. Podaci su prikupljeni provedenom analizom stručne literature. Nakon provedene analize stručne literature i relevantnih podataka iz znanstvenih područja metalurgije i strojarstva...

Paginacija