Paginacija

PRIMJENA METODA AUTOMATSKE IDENTIFIKACIJE ZA PRAĆENJE PROIZVODNJE U ERP SUSTAVU METALOPRERAĐIVAČKOG PODUZEĆA
PRIMJENA METODA AUTOMATSKE IDENTIFIKACIJE ZA PRAĆENJE PROIZVODNJE U ERP SUSTAVU METALOPRERAĐIVAČKOG PODUZEĆA
Antonio Varoščić
U ovom diplomskom radu prikazane su metode automatske identifikacije te prijedlog rješenja automatskog prikupljanja podataka u poduzeću „Đuro Đaković Alatnica d.d.“ pomoću barkoda i RFID tehnologije kako bi se ubrzalo i olakšalo praćenje proizvodnje te nabava, proizvodnja i prodaja. Prikazani su razvoj i struktura ERP sustava te neki od proizvođača istih. Na primjeru proizvoda iz poduzeća prikazana je primjena ERP sustava u sustavu MS Dynamics NAV. Korišten je navedeni sustav...
PRIMJENA METODE AKUSTIČNE EMISIJE PRI PROCJENI CJELOVITOSTI TLAČNE OPREME
PRIMJENA METODE AKUSTIČNE EMISIJE PRI PROCJENI CJELOVITOSTI TLAČNE OPREME
Barbara Posavac
U diplomskom radu definirani su osnovni zakoni i odredbe koji se tiču opreme pod tlakom. Također će biti riječi o osnovnim informacijama o pojedinim metodama bez razaranja, njihovim prednostima, nedsotacima, principu rada i primjeni. Glavno težište ovog rada je metoda ispitivanja akustičnom emisijom koja se pokazala jedna od boljih medoda ispitivanja konstrukcija različitih oblika, dimenzija i sastava materijala. Ispitivanje je provedeno na terenu na posudi pod tlakom oznake prema...
PRIMJENA MIG/MAG ZAVARIVANJA U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA
PRIMJENA MIG/MAG ZAVARIVANJA U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA
Matija Tomić
MIG/MAG je elektrolučan postupak zavarivanja taljivom elektrodom u žaštiti aktivnog ili inertnog plina. Pravilnim odabirom parametara te izborom zaštitnog plina ovaj postupak može se primijeniti na široki spektar materijala različitih debljina i vrsta. MIG/MAG postupak zavarivanja odlikuje se velikim brzinama zavarivanja, kontinuiranošću procesa te dobrim svojstvima zavarenog spoja. Primjenjuje se u gotovo svim granama proizvodne industrije. U radu je opisana oprema za zavarivanje,...
PRIMJENA MJERNE RUKE TESA 3D XCEL
PRIMJENA MJERNE RUKE TESA 3D XCEL
Marin Tuđina
U radu je prikazano mjerenje i uporaba stroja Tesa 765 Xcel. Prije samog mjerenja prikazane su i teorijske osnove tolerancija koje su mjerene. Prikazani su najvažniji dijelovi i tehničke karakteristike stroja. Mjerenje je izvšeno na dijelovima preše Man Roland. Odabrano je 5 pozicija kako bi se prikazao što veči broj mjerenja i mogućnosti stroja. Prikazani su i rezultati svih mjerenja te detaljan opis postupaka i načina rukovanja strojem.
PRIMJENA MJERNE RUKE U KONTROLI PROIZVODA
PRIMJENA MJERNE RUKE U KONTROLI PROIZVODA
Marko Midenjak
Kontrola kvalitete proizvoda je važna u proizvodnim procesima i sve većom konkurencijom i zahtjevima za visokim uvjetima i tolerancijama se više obratilo pozornosti prema tome. 3D mjerni uređaji poput mjerne ruke, 3D skenera i kamera su se pokazali kao najbrži ali i kao vrlo precizni mjerni uređaji koji nam nakon obrade podataka mjerenja kroz softver daju najopširnije izvještaje mjerenja u vrlo kratkom vremenu. Primjenjuju se u raznim granama industrije što pokazuje njihovu...
PRIMJENA MOTOSIM EG-VRC SOFTVERSKOG PAKETA ZA PROGRAMIRANJE ROBOTSKOG SUSTAVA MOTOMAN HP-6
PRIMJENA MOTOSIM EG-VRC SOFTVERSKOG PAKETA ZA PROGRAMIRANJE ROBOTSKOG SUSTAVA MOTOMAN HP-6
Alen Rukavina
U ovom radu prikazana je primjena MotoSim EG-VRC softverskog paketa za programiranje robotskog sustava Motoman HP-6. Polazi se od općenitog razvoja robotizacije, definiranja i razvoja zavarivanja te specifičnosti zavarivanja pomoću robota u odnosu na ručno, poluautomatsko i automatsko zavarivanje. Zatim je tehnički opisan robot za zavarivanje Motoman HP-6 te softverski paket MotoSim EG-VRC. Navedene su i prednosti i nedostatci spomenutog softverskog paketa. U praktičnom dijelu rada...
PRIMJENA MS EXCEL-A ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH I DOBIVANJE STATISTIČKIH KVANTITATIVNIH MODELA
PRIMJENA MS EXCEL-A ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH I DOBIVANJE STATISTIČKIH KVANTITATIVNIH MODELA
Maja Mikšik
U ovom završnom radu prikazan je način rješavanja optimizacijskog te dobivanje statističkog kvantitativnog modela u programskom paketu Microsoft Excel-u. Optimizacijski kvantitativni model je rješavan pomoću Alata Rješavač te je dobiveno optimalno rješenje. U problemu je bilo potrebno ostvariti maksimalnu dobit proizvodnje uvažavajući pri tome kapacitete i troškove strojeva te troškove materijala. Rezultati optimizacije ukazali su na potrebnu količinu pojedinog proizvoda kako...
PRIMJENA NERAZORNIH METODA KOD ISPITIVANJA MATERIJALA
PRIMJENA NERAZORNIH METODA KOD ISPITIVANJA MATERIJALA
Neven Gvozdanović
U ovom završnom radu biti će prikazane nerazorne metode kod ispitivanja materijala. Navedena je podjela metoda, te su pojašnjene osnove nerazornih ispitivanja, princip rada i oprema koja se koristi kod nerazornih ispitivanja, te njihove specifičnosti u odnosu na druge metode ispitivanja. Svaka od metoda prikazana je slikom, te je navedeno gdje se upotrebljava u praksi. Posebno je analizirano ispitivanje strukture čelika metodom replika. Na kraju je napravljena analiza rezultata te...
PRIMJENA NI- LEGURA U KOTLOGRADNJI
PRIMJENA NI- LEGURA U KOTLOGRADNJI
Saša Mrkonić
U ovom radu cilj je bio opisati niklene legure koje se koriste u kotlogradnji. Opisana je njihova primjena i problem zavarljivosti pojedinih legura. U prvom dijelu rada opisano je općenito o niklenim legura te su navedene i opisane skupine niklenih legura. Opisana su svojstva, specifične karakteristike i primjena u praksi. U drugom dijelu rada navedene su legure koje se koriste u kotlogradnji. Detaljno je opisan Inconel 625 kao najzastupljeniji materijal u kotlogradnji. Kroz praktične...
PRIMJENA NORME EN 15085 PRI IZRADI ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
PRIMJENA NORME EN 15085 PRI IZRADI ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
Dragan Dukić
U ovom radu opisana je primjena norme EN 15085 pri izradi energetskog transformatora. Norma se odnosi na zavarivanje konstrukcije od čelika i njegovih legura. Sama norma EN 15085 usmjerena je na zavarivanje željezničkih vozila i željezničkih komponenti. Energetski transformatori koji se transportiraju željezničkim prugama do željene lokacije, proizvode se prema normi EN 15085. U radu je opisana svrha i uloga transformatora u energetici, opisani su „step up“ i step down“...
PRIMJENA NORME HRN EN 12732:2014 PRI IZRADI PLINOVODA
PRIMJENA NORME HRN EN 12732:2014 PRI IZRADI PLINOVODA
Bernard Brkić
Tema ovog diplomskog rada je primjena norme HRN EN 12732:2014 pri izradi plinovoda. U radu je opisana namjena plinovoda za transport plina, vrste plinovoda te zaštita plinovoda od korozije. Također je opisana norma za zavarivanje čeličnih cijevi HRN EN 12732:2014 u kojoj se nalaze upute za zavarivanje plinovoda. Detaljno su opisane karakteristike cjevovoda svake linije te TIG postupak zavarivanja kojim je izvedeno prikazano zavarivanje cjevovoda. U eksperimentalnom dijelu rada provedeno...
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U  PROCESIMA PROJEKTIRANJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA I PRAĆENJA PROCESA ZAVARIVANJA
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U PROCESIMA PROJEKTIRANJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA I PRAĆENJA PROCESA ZAVARIVANJA
Marko Putnik
U radu je obrađena tema korištenja on-line monitoring uređaja za praćenje, prikupljanje i analizu glavnih parametara zavarivanja kod elektrolučnog postupka zavarivanja taljenjem. Poseban naglasak je stavljen na CMT proces zavarivanja gdje je opisan proces rada, njegove prednosti i nedostaci, ograničenja u CMT procesu, te njegova primjena. U prvom dijelu je definirano što je zavarivanje te su opisani elektrolučni postupci zavarivanja taljenjem a to su REL, MAG, MIG i TIG postupci i...

Paginacija