Paginacija

ZAŠTITA METALA FOSFATIRANJEM
ZAŠTITA METALA FOSFATIRANJEM
Marko Šaban
U radu se obrađuje klasifikacija korozije, metode zaštite od korozije koje se danas koriste u zaštiti metalnih konstrukcija i postrojenja, priprema površine i na koncu postupak fosfatiranja kao priprema za antikorozivnu zaštitu premazima.
ZAŠTITA METALA PUŠČANE CIJEVI
ZAŠTITA METALA PUŠČANE CIJEVI
Luka Makar
U ovom završnom radu opisana je tehnika površinske zaštite bruniranjem. Bruniranjem se želi na obratku postići crni sloj (pretežno oksida). Takav sloj je zbog velikog dijela u apsorbiranju svjetla pogodan za oružje koje ne smije reflektirati svjetlo. Bruniranje primjenjujemo i za razne ručne alate te satove. Tehnika bruniranja ne mijenja bitno zaštitna svojsta, ali je važna u svakodnevnici zbog čega ćemo u ovom radu objasniti neke od vrsta bruniranja kao i najčešće postupke...
ZAŠTITA SIVOG LIJEVA U EKSPLOATACIJI
ZAŠTITA SIVOG LIJEVA U EKSPLOATACIJI
Valentin Mihović
Rad je temeljen na značaju površinske zaštite sivog lijeva u eksploataciji te je prikazan postupak zaštite jednog proizvoda (SKF kučiste ležaja). U teoretskom dijelu rada su opisani sastav, korozijska svojstva, primjena i načini zaštite sivog lijeva. U drugom dijelu rada je opisana teorija korozije i tehnologije pripreme površine. Također su opisani i važniji postupci nanošenja prevlaka, kao i ispitivanje prevlaka. Eksperimentalnim pristupom se pokazalo kako se priprema,...
ZAŠTITA SPREMNIKA ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE U PRIMORSKIM UVJETIMA
ZAŠTITA SPREMNIKA ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE U PRIMORSKIM UVJETIMA
Stjepan Gavranić
U radu je obrađena tema zaštite spremnika za naftu i naftne derivate u primorskim uvjetima. Napravljen je osvrt na klasifikaciju, mehanizme i geometriju korozijskih procesa. Opisani su uvjeti u kojima se nalaze spremnici za naftu. Napravljen je izbor konstrukcijskog materijala i izrađena je tehnologija zaštite spremnika. Izvršeno je ispitivanje i kontrola u konkretnim uvjetima gdje je zaključeno da je izbor zaštite spremnika zadovoljavajući. Na kraju je napravljena tehno-ekonomska...
ZAŠTITA ČELIKA ALUMINIJEM PRIMJENOM DIFUZIJSKOG POSTUPKA
ZAŠTITA ČELIKA ALUMINIJEM PRIMJENOM DIFUZIJSKOG POSTUPKA
Marko Todorović
U ovom su radu opisana općenito korozijska svojstva čelika, način nastanka korozije te postupci sprječavanje iste. Osvrnut će se na zaštitu čelika primjenom difuzijskih postupaka metalizacije i klasificirati iste prema mogućim načinima izvedbe. Detaljno će se istražiti i pojasniti ponašanje aluminija i aluminijevih legura te njihova široka primjena u zaštiti čelika postupkom difuzijske metalizacije prevlačenjem - alitiranjem. Alitiranje se izvodi radi zaštite raznih metala...
ZAŠTITA ČELIKA FOSFATIRANJEM
ZAŠTITA ČELIKA FOSFATIRANJEM
Luka Rosandić
Završni rad obrađuje temu zaštite čelika fosfatiranjem. Prikazuju se oblici korozije koji prijete čeliku i u kojim uvjetima, tehnologije i metode nanošenja i stvaranja zaštitnog fosfatnog sloja na površini metala te mehanizam zaštite od korozije. Također je dan kratak osvrt na povijest i razvoj navedenog postupka, kao i na ekološku opravdanost postupka.
ZAŠTITA ČELIKA Č1531 METODOM PLASTIFICIRANJA
ZAŠTITA ČELIKA Č1531 METODOM PLASTIFICIRANJA
Matija Vukoja
Završni rad se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu iznesene su osnove korozijskih procesa sa naglaskom na elektrokemijskoj koroziji i elektrokemijskoj zaštiti. Pojašnjena je i metodologija zaštite organskim prevlakama s naglaskom na potrebnim koracima za provođenje plastifikacije. Također su obrađena ispitivanja kojima se osigurava djelotvorna, trajna i pouzdana zaštita od korozije. U drugom dijelu pojašnjena je zaštita čelika Č1531 (C45E) plastifikacijom na primjeru cjevovoda...
ZAŠTITA ČELIČNE CIJEVI BRUNIRANJEM
ZAŠTITA ČELIČNE CIJEVI BRUNIRANJEM
Toma Tadić
U ovom završnom radu opisana je tehnologija površinske zaštite čelične cijevi postupkom bruniranja. Cilj bruniranja jest postizanje crnog sloja (oksida) na željenoj površini. Brunirani sloj odlično apsorbira svjetlost te se zbog takvih svojstava koristi u vojnoj industriji pri izradi oružja. Bruniranje se koristi i u svrhu dekorativnih svojstava na satovima, ručkama alata (noževi, mačevi…) te fotoaparatima. Tehnologija bruniranja ne mijenja svojstva čelika ili nekog drugog...
ZNAČAJKE I PRIMJENA SERVO PREŠA U POSTUPCIMA OBLIKOVANJA METALA DEFORMIRANJEM
ZNAČAJKE I PRIMJENA SERVO PREŠA U POSTUPCIMA OBLIKOVANJA METALA DEFORMIRANJEM
Ivor Prebeg
U ovom radu prikazano je funkcioniranje, primjena i karakteristike servo preša te su pobliže opisani servo hidraulički ventili. U uvodnom dijelu rada prikazane su tradicionalne preše, gdje se općenito opisuje rad preša kao strojeva u postupcima oblikovanja metala deformiranjem. Zatim je obrazložen princip rada servo preša, te njihova podjela na mehaničke i hidraulične servo preše. Opisani su razni postupci primjene servo preša. Slijedi poglavlje vezano za servo hidraulične...
ČIŠĆENJE KOROZIJE I NEČISTOĆA LASEROM
ČIŠĆENJE KOROZIJE I NEČISTOĆA LASEROM
Dino Lukić
Ovaj rad, uz kratak opis te nekoliko riječi o koroziji i laserima, opisuje princip rada i proces iza laserskog uklanjanja hrđe, odnosno na koji način laser uklanjanja nečistoće zajedno sa produktima korozije sa metala, što se sve događa sa materijalom, te u kakvom je stanju nakon obrade i sve ostalo vezano za ovaj relativno novi i nepoznati postupak u ovom polju rada. Zadatak ovog rada jest analizirati te usporediti postupak s ostalim metodama uklanjanja produkata korozije koje se...
ŽILAVOST MATERIJALA
ŽILAVOST MATERIJALA
Domagoj Ivkošić
U ovom radu je kroz teorijski i eksperimentalni dio opisana žilavost materijala kao jedno od njegovih ključnih svojstava. Navedene su metode ispitivanja žilavosti koje su danas primijenjene ali i njihov razvoj kroz povijest. U radu je dan detaljan opis Charpyeve i Izodove metode kojima je i izveden eksperimentalni dio rada. Isto tako, u užem rasponu dan je opis i ostalih metoda ispitivanja udarne radnje loma. Ispitivanje udarne radnje loma je metoda dinamičkog ispitivanja materijala te...

Paginacija